Iedereen is van harte welkom om lid te worden van de IJsvereniging Kagermeer. Dit kan als individueel lid of als gezinslid. Het lidmaatschap geeft u recht om deel te nemen aan activiteiten die tijdens een natuurijsperiode worden georganiseerd op natuurijs. Zoals alle Buitenkagers en Kagers kunt u de maandelijke nieuwsbrief lezen in de Heen en Weer of thuis als u even de secretaris vraagt het artikel naar je door te sturen. Ook wordt u uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering in december. De voorkeur van het bestuur, vooral de penningmeester, gaat uit naar het innen van het lidmaatschapsgeld via een automatische incasso. Alle leden krijgen een uitnodiging voor de jaarvergadering in de bus, dan wel per mail. Dit jaar hebben we de ALV begin december. We vergaderen in De Ontmoeting, Hoofdvaart 2036, 2158 MC Buitenkaag, bij de st.Willibrordusschool.

Een overzicht van de tarieven is onderstaand weergegeven:

CategorieLidmaatschapLidmaatschap tijdens winterseizoen
(na 1 december)
Individueel€ 5,00€ 10,00
Gezin€ 7,50€ 15,00

Naast het lidmaatschap kunt u ook ‘actief’ lid worden van de trainingsgroep “STS-KGM”. Wilt u meer informatie ? Kijk dan onder Trainingsgroep KGM

Wilt U lid worden?
Dit kan eenvoudig door het sturen van een e-mail naar onze secretaris of door contact op te nemen met Aad Onderwater via telefoonnummer: 0252-545782. Tevens kunt u informatie krijgen over trainings- en schaatsmogelijkheden voor het zomer en winterseizoen.

Lidmaatschap opzeggen?
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons secretariaat via telefoonnummer: 0252-545782 of een mail naar onze secretaris.

Bankgegevens
Indien u het lidmaatschapsbedrag per bank wilt betalen, dan kunt u dat doen door overmaking naar onze Rabobank-rekening NL26 RABO 0301 1042 71 ten name van IJsverenging Kagermeer.