Hierbij de Agenda en de Uitnodiging voor leden en genodigden

AGENDA en UITNODIGING

voor de Algemene Ledenvergadering IJsvereniging Kagermeer (KGM), vrijdag 18 maart 2022

locatie De Ontmoeting, Hoofdweg 2036, Buitenkaag,

aanvang 20:15 uur, inloop 19:30

 1. Opening, verwelkoming gasten en leden, vaststelling agenda en berichten van verhindering.
 2. Mededelingen en eventueel ingekomen en uitgaande stukken.
  1. Inleiding betreffende deze speciale ALV;
  2. Herdenken overleden KGM’ers.
 3. Informatie over de Stichting Meren- en Molentochten.
 4. Verslaglegging van de ALV van 13 dec 2019.
 5. Financiële  jaaroverzichten door de waarnemend-penningmeester
 6. Kascontrolecommissie.
  1. Verslag van de commissie, bestaande uit Roel Terraneo en Jos Möllers .
  2. (Her)benoeming leden commissie.
 7. Verslag door de secretaris.
 8. Aansluitend pauze met verkoop van loten.
 9. Het bestuur. Na het aftreden van de penningmeester in 2019 heeft het bestuur  vacatures gehad. De functies van voorzitter en penningmeester bleven tot op heden vacant. Covid-19
  1. Aftredend in 2019 en herkiesbaar voor een nieuwe periode: Aad de Haas;
  2. Aftredend in 2020 en herkiesbaar voor een nieuwe periode: Jan Rodewijk;
  3. Aftredend in 2021 en herkiesbaar: Aad Onderwater;
  4. Aftredend in 2023: Nicolai Honcoop.
 10. Verslag van het jeugdschaatsen door Jan Rodewijk.
 11. Rondvraag en sluiting.
 12. Na de vergadering is de verloting en is er gelegenheid voor een gezellige ‘nazit’.