Het STS-KGM Jack

De IJsvereniging Kagermeer heeft FEADSHIP, ROYAL VAN LENT SHIPYARD na het honderdjarig bestaan wederom bereid gevonden om sponsor te worden. Royal van Lent vindt het zeer belangrijk dat de jeugd enthousiast gemaakt wordt voor sport en daar ook actief in is. De werf en de familie van Lent waren altijd al betrokken bij activiteiten in ons dubbeldorp in het algemeen en onze ijsvereniging in het bijzonder. De relatie met Kaag en Buitenkaag is mede aanleiding geweest dat deze overeenkomst tot stand is gekomen. We hebben, sinds wij, onder de Sassenheimse IJsclub samengingen in de STS-KGM ijstrainingsgroep, een substantieel deel van onze sponsorfondsen gestopt in de ontwikkeling van een nieuw tenue. Met een clubtenue ontstaat een mooie uitstraling waarmee zowel Feadship als de IJsvereniging Kagermeer het enthousiasme voor de schaatssport hoopt te vergroten. Met ingang van het seizoen 2018-19 zagen we de nieuwe outfit steeds meer op de banen verschijnen. Onderstaand model is dus wat verkoop betreft al jaren geschiedenis, maar er zijn nog KGM-ers die daarin rijden.

Het oude KGM Jack

Op korte termijn ontstaat ook formeel een nieuwe situatie. Kort gezegd: de koepel zal doorgaan onder de vleugels van de Warmondse IJs – en Skeelerclub (WIJC). Bij de totstandkoming van de nieuwe trainingsgroep is de afspraak gemaakt dat deze groep een eigen naam zou krijgen. Die naam moet recht doen aan de samenwerking en de ambitie om een breed toegankelijke, regionale uitstraling te creëren! Het Warmondse clubblad Kouwe Drukte maakte in het juni nummer bekend dat de trainingsgroep de naam BOLLENSTREEK krijgt. Om te benadrukken dat de Trainingsgroep Bollenstreek onderdeel is van de WIJC, wordt naast de naam gebruik gemaakt van hetzelfde beeldmerk als dat van de WIJC zelf.