Het STS-KGM Jack af 2019, ook passé

De IJsvereniging Kagermeer vond FEADSHIP, ROYAL VAN LENT SHIPYARD na het honderdjarig bestaan wederom bereid om sponsor te worden van onze ijsvereniging. Royal van Lent vindt het zeer belangrijk dat de jeugd enthousiast gemaakt wordt voor sport en daar ook actief in is. De werf en de familie van Lent waren altijd al betrokken bij activiteiten in ons dubbeldorp in het algemeen en onze ijsvereniging in het bijzonder. De relatie met Kaag en Buitenkaag is mede aanleiding geweest dat deze overeenkomst tot stand is gekomen. We hebben, sinds wij, onder de Sassenheimse IJsclub samengingen in de STS-KGM ijstrainingsgroep, een substantieel deel van onze sponsorfondsen gestopt in de ontwikkeling van een nieuw tenue. Met een clubtenue ontstaat een mooie uitstraling waarmee zowel Feadship als de IJsvereniging Kagermeer het enthousiasme voor de schaatssport hoopt te vergroten. Met ingang van het seizoen 2018-19 zagen we de nieuwe outfit steeds meer op de banen verschijnen. Onderstaand model is dus wat verkoop betreft al jaren geschiedenis, maar er zijn nog KGM-ers die daarin rijden.

Het oude KGM Jack, passé

Inmiddels, we schrijven 2021, is ook formeel een nieuwe situatie ontstaan. Kort gezegd: de koepel is onder de vleugels van de Warmondse IJs – en Skeelerclub (WIJC) als Trainingsgroep BOLLENSTREEK doorgegaan . De nieuwe naam van de trainingsgroep doet recht doen aan de samenwerking en de ambitie om een breed toegankelijke, regionale uitstraling te creëren! Het Warmondse clubblad Kouwe Drukte maakte zulks in het juni 2021 nummer bekend. Om te benadrukken dat de Trainingsgroep Bollenstreek onderdeel is van de WIJC, wordt naast de naam gebruik gemaakt van hetzelfde beeldmerk als dat van de WIJC zelf.

Voor de herkenbaarheid van de nieuwe trainingsgroep werd ook nieuwe kleding van belang geacht om een frisse start te maken. De werkgroep heeft een ontwerp gemaakt waarop alle fiets-, schaats- en skeelerkleding nu is gebaseerd. Ook de huisstijl en de communicatie zijn eveneens aangepast. Alles moet er toe leiden dat alle deelnemende sporters zich snel thuis gaan voelen in de nieuwe setting. De voorzitter van de WIJC stelt dat de WIJC en de trainingsgroep Bollenstreek een mooie toekomst tegemoet gaan. Wij wensen ze van harte toe dat zulks ook gaat gebeuren en dat de sportieve prestaties die toekomst nog meer glans gaan geven. Prentjes die de actuele huisstijl in beeld brengen volgen …